WATERWONINGEN WIARDA

Het ontwerp voor de prijsvraag speelt in op de weidse omgeving van het nieuwe plangebied Wiarda. De stedenbouwkundige verkaveling van de clusters wordt optimaal benut door het grondgebied in te delen in 3 gelijke kavels. De individuele kavels oriënteren zich op het uitzicht, de zon en het water. De woningen grenzen aan ‘de 3 meter vrije zone’ vanaf de openbare weg. Dit maakt het kavel vrij voor een tuin of terras aan de waterkant, georiënteerd op het Zuiden. Tussen de woningen wordt een zone vrijgehouden waarin het parkeren wordt ingevuld. Het zet de woningen los van elkaar en geeft ze een eigen identiteit. Deze identiteit wordt versterkt door het bouwvolume een eigen maatvoering te geven in diepte en hoogte. De invulling van de bouwblokken houdt rekening met de meest ideale bezonning en een maximaal profijt van de locatie. Dit resulteert in een waaiervormige structuur van bebouwing die zich vormt naar het landschap.  Door de optimale oriëntatie kunnen de woningen eenvoudig worden verduurzaamd. De zuidzijde van de woningen wordt voorzien van een open glazen binnenschil, die de bewoners trakteert op een maximaal uitzicht. Deze ‘binnenschil’ omvat de woonfuncties en wordt omringd door een dichte, goed geïsoleerde, buitenschil die zorgt voor privacy en comfort.