AMBEYERVELD

Deze vrijstaande woning toont zich op het eerste gezicht als een typisch regionaal huis. Door het toepassen van een tweede laag om het huis met daarin de nevenfuncties zoals: carport,  berging en werkruimte krijgt de woning aan de voorzijde een gesloten privé karakter. De achterzijde is open en oriënteert zich op de omgeving en de zon. Binnen de woning is er eenzelfde gelaagdheid in open en geslotenheid toegepast. Vanuit de entree is er zicht op de bibliotheek, de werkruimte en de tuin. Zo worden lengte, breedte en hoogte aan elkaar gekoppeld door het toepassen van doorzichten, vides en transparantie.