HASENBROEKSTRAAT

In samenwerking met de Tweede Montessorischool Het Winterkoninkje is een voorstel voor de herinrichting van de Hasenbroekstraat gepresenteerd aan de buurt. Het ontwerp gaat uit van een driedeling van de beschikbare openbare ruimte, met een sportplein aan de waterzijde, een rustig gedeelte in het midden en een groen speelgebied aan de oostkant. Het vervolg zal samen met de buurtbewoners en de gemeente worden uitgewerkt.