HASENBROEKSTRAAT

MAQUETTE NIEUWE INRICHTING
BESTAANDE INRICHTING
BEREIKBAARHEID PLEIN
NIEUWE INRICHTING

In samenwerking met de Tweede Montessorischool Het Winterkoninkje is een voorstel voor de herinrichting van de Hasenbroekstraat gemaakt. Het ontwerp gaat uit van een driedeling van de beschikbare openbare ruimte, met een sportplein aan de waterzijde, een rustig gedeelte in het midden en een groen speelgebied aan de oostkant.